Dysze ceramiczne

Dysze podające ścierniwo, ze względu na warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu. Ceramika techniczna, dzięki wysokiej twardości i odporność na ścieranie oraz wysokie temperatury, z powodzeniem może być stosowana w tego typu aplikacjach. Dysze wykonane z ceramiki technicznej mogą być wykorzystywane do podawania ścierniwa, spoiwa, cieczy o wysokiej temperaturze, środków agresywnych czy też jako dysze do spawania.