Półprodukty węglikowe

Półprodukty z węglika spiekanego to produkty surowe przeznaczone do dalszej obróbki. Przygotówki węglikowe mogą być dostarczane w stanie “jak po spieku” lub poddane wstępnej obróbce wykańczającej. Półprodukty najczęściej obejmują tuleje, pręty okrągłe lub prostokątne, przygotówki do frezów lub wierteł lub elementy specjalne w kształcie zbliżonym do elementu finalnego z naddatkami na obróbkę wykańczającą. Proces spiekania pozwala na uzyskanie tolerancji wymiarowych rzędu 0,2-0,5 mm. Dokładniejsze tolerancje wymiarowe uzyskiwane są przy obróbce wykańczającej, dlatego przygotówka musi zawierać naddatki wystarczające do osiągnięcia docelowych wymagań.